На вниманието на адвокатите: „Pro bono“ е еталон за хора, призвани да служат на Закона с морал, етика и професионализъм

0

Днес се отправяме към Люшам, Лондон, за да разговаряме със социалния активист и адвокат Илиян Кузманов, който в свободното си време се е посветил на това да помага на обществото. Това, което ще се опитаме да разберем от него, е какво е значението на гранта в юридическата професия. В края на краищата сме свикнали, че за всичко трябва да се плаща отнякъде. Което в случая с правната помощ означава, че нашият бюджет финансира и плаща на адвокатите или съветниците, които помагат на онези, които не могат да си позволят адвокат. Болезненият въпрос е дали не създаваме още повече тромава и неефективна бюрокрация, която да тежи на бюджета ни. Причина, поради която се обръщаме към адвокат е защото той е социален предприемач, успял да генерира повече от три милиона лири само от бизнес, след което ги инвестира обратно в нашето общество, просто защото е това му доставя удоволствие.

Илиян Кузманов е роден на 3 февруари 1979 г. в Пазарджик, България. Родом от малкия град Калугерово, той произхожда от знатен благороднически род, дълбоко свързан с българската и османската история. Наследството на семейството му, известно с приноса си към образованието и религията, му вдъхва чувство за дълг към обществото. Кузманов е наследник на семейство на заможни земеделци и търговци, които построяват училища, библиотеки и църкви в своята общност. Воден от жаждата за знания и желанието да промени нещо, Кузманов следва висше образование в България и Канада. Той учи право в Пловдив, България, преди да се впусне в университета „Конкордия“ в Монреал, Канада, където специализира история и икономика. Разнообразният културен опит, натрупан по време на пътуванията му из Азия, включително Тайланд, Мианмар и Виетнам, оформя гледната му точка и оказва влияние върху писането му. Първият му труд до голяма степен разглежда основите на монархията и ролята на религията в успешните азиатски общества.

През 2011 г. Кузманов превръща Лондон, Англия, в свой нов дом и основава социалното предприятие Angel Social Group. Чрез тази инициатива той цели да се справи с наболелите социални проблеми на бездомността и неравенството. Проектът Ezo, част от Angel Social Group, се превръща в лъч на надежда за общността на бездомните. Чрез него, той не само осигурява подслон и подкрепа, но и излага и продава произведения на изкуството, създадени от бездомни хора. Успехът на проекта подтиква Кузманов да разшири начинанията си в областта на социалното предприемачество. През 2020 г. Кузманов основава фондация „Арт Ангел“ в България, която се фокусира върху борбата с насилието над жени, трафика на хора и корупцията. Фондацията управлява Отвореното културно пространство „Езолигенция“, което служи като мултикултурен център за хора от различни общности, етноси, вярвания и сексуални ориентации. Чрез различни проекти, като например проекта „Мария“ и проекта за развитие на социалния бизнес в затворите, фондация „Арт Ангел“ повишава осведомеността и предоставя подкрепа на уязвими лица и общности.

Самият Илиян Кузманов е подложен на множество заплахи и посегателства в България заради силния си глас срещу корупцията и зловредните влияния, което го принуждава да се премести за постоянно в Обединеното кралство. Събития, които го карат да преосмисли ролята на правната помощ в нашето общество и огромната нужда от качествена такава.

В юридическата професия работата pro bono играе ключова роля в служба на общественото благо и за насърчаване на справедливостта и равенството – започва разговорът с Илиян – адвокатите, които работят pro bono, предоставят правни услуги безплатно или на по-ниска цена на лица и организации, които не могат да си позволят правно представителство. Тази практика не само е в полза на нуждаещите се, но и предлага множество предимства за самите адвокати, които имат многобройни причини да дадат приоритет на работата pro bono в практиката си – от разнообразяване на опита си до изграждане на професионални мрежи и принос към общностите.


Разнообразяване на опита чрез работа в полза на обществото

Едно от основните предимства на безвъзмездната работата на адвокатите е възможността да разнообразят опита си и да разширят набора си от умения. Често делата pro bono са свързани с области на правото, които може да не са основният фокус на адвоката. Като поемат дела pro bono, адвокатите могат да придобият практически опит в различни области на практиката. Например юрист, който никога не е водил съдебни спорове, или корпоративен адвокат, който никога не е водил преговори за сключване на договор, може да развие тези важни умения чрез работа pro bono. Тази диверсификация на опита в крайна сметка прави адвокатите по-развити и по-добре подготвени да обслужват ефективно своите клиенти. Но това трябва да бъде основно поле за обогатяване на нашия опит, а не място, където хора с нисък морал лесно да се обогатяват на гърба на нашия бюджет или на най-бедните и незащитени членове на общество ни.


Работа в мрежа и сътрудничество в работата Pro Bono

Безвъзмездната работа също така предоставя на адвокатите ценни възможности за работа в мрежа и сътрудничество. Участието в дела за безвъзмездна помощ често изисква от адвокатите да работят с други правни специалисти, както в рамките на фирмата, така и извън нея. Тези сътрудничества са от полза не само за клиентите, но и за установяване на значими взаимоотношения и разширяване на професионалните мрежи. Работейки заедно със съмишленици професионалисти, които споделят ангажимента за работа pro bono, адвокатите могат да създадат трайни връзки, които могат да доведат до бъдещи сътрудничества и препоръки. Правната индустрия, макар и обширна, може да бъде тясно свързана в определени области на практиката или места, а работата pro bono улеснява развитието на тези важни професионални взаимоотношения. Но отново искам да наблегна на положителния аспект, а не на кариеристичните стъпала за нискоквалифицирани лица, които са нетърпеливи за големи юридически възнаграждения.

Самореализация в служба на обществото

Адвокатите се ръководят от различни мотиви при избора си на професия. Много от тях навлизат в правната сфера с желанието да направят положителна промяна в живота на хората и да допринесат за по-голямото благо. Работата pro bono позволява на адвокатите да изпълнят това намерение и да намерят самореализация в своята практика. Като предоставят правни услуги на лица и общности, които не са обхванати от услугите, адвокатите могат да помогнат за преодоляване на пропастта в правосъдието и да гарантират, че всеки, независимо от финансовите си възможности, има достъп до способно правно представителство. Работата pro bono служи като напомняне за истинската цел на практикуването на право и позволява на адвокатите да се свържат отново с ангажимента си да помагат на другите. Защото работата pro bono е нашият еталон за хора, призвани да служат на Закона за морала, етиката и професионализма.

Усъвършенстване на правосъдието чрез работа в полза на обществото

Адвокатската професия има дълга история на утвърждаване на правосъдието и защита на правата на хората и обществото като цяло. Адвокатите имат уникална роля в опазването на обществото и насърчаването на върховенството на закона. Концепцията за адвокатите, които служат като „просветени политически лидери“ или „адвокати на народа“, има дълбоки корени в професията. Работата pro bono съответства на тези идеали и позволява на адвокатите да изпълняват задълженията си като юристи-държавници. Като предоставят правни услуги pro bono, адвокатите допринасят за развитието на правосъдието, защитават правата на маргинализираните лица и осигуряват равен достъп до добри правни услуги за всички. По този начин ние, адвокатите, помагаме на страната си в труден икономически момент. Държавното финансиране на правната помощ в много случаи означава изтичане на публични средства от нашите данъци в ръцете на нискоквалифицирани, некомпетентни и лишени от морал лица.


Преодоляване на разликата в достъпа до правосъдие

В Обединеното кралство съществува значителна разлика между необходимостта от правни услуги и възможностите на хората да си ги позволят. Цената на правните услуги продължава да нараства, което прави все по-трудно за много хора да получат достъп до необходимото им правно представителство. Безвъзмездната работа играе решаваща роля за преодоляване на тази разлика в достъпа до правосъдие. Като предлагат услугите си безплатно или на по-ниска цена, адвокатите могат да предоставят така необходимата правна помощ на тези, които не могат да си я позволят. Това не само помага на хората да се ориентират в правната система, но и допринася за по-справедливо и равноправно общество.

Управление на работата за безвъзмездни услуги заедно с работата по дела, за които се получава заплащане

Въпреки че ползите от работата в полза на обществото са очевидни, нейното управление наред с работата по платени дела може да бъде предизвикателство за адвокатите. Ограниченията във времето и енергията често затрудняват отделянето на достатъчно внимание на делата pro bono. Въпреки това има стратегии, които адвокатите могат да използват, за да управляват ефективно работата си за безвъзмездни услуги заедно с обичайната си натовареност.

Използването на технологиите е една от тези стратегии. Софтуерът за управление на адвокатската практика може да рационализира управлението на делата за безвъзмездни услуги. Тези инструменти предлагат функции, които помагат на адвокатите да разграничават работата за безвъзмездни услуги от платената работа, да проследяват времето и разходите и да управляват задачите и крайните срокове. Като използват технологиите, адвокатите могат по-добре да разпределят времето и ресурсите си за делата pro bono и да гарантират, че изпълняват професионалната си отговорност да предоставят правни услуги на нуждаещите се.

Проследяването на времето и разходите е от съществено значение както за водене на отчетност, така и за целите на планирането. Адвокатите трябва точно да проследяват времето, прекарано по делата за безвъзмездни услуги, включително времето на помощния персонал. Това дава възможност за по-добро разпределение на ресурсите при бъдещи дела за безвъзмездни услуги и помага на адвокатите да изпълнят годишните си изисквания за работа за безвъзмездни услуги. Освен това воденето на подробна отчетност за разходите, направени по време на представителството на клиенти pro bono, гарантира прозрачност и отчетност.

Когато обмислят да поемат дело безвъзмездно, адвокатите трябва внимателно да преценят възможностите си. От съществено значение е да се гарантира, че разполагат с достатъчно време и капацитет, за да се посветят на делото, особено за сложни въпроси, които могат да изискват голямо внимание. Изборът на дела pro bono, които съответстват на личните страсти и интереси, също може да помогне за поддържане на мотивацията и ангажираността по време на целия процес.

Най-големият правен помощник на нашето общество скоро ще бъде изкуственият интелект

Но големият фактор, който променя правилата, са технологиите и тяхното прилагане в юридическата работа. Те ни спестяват време и пари, като същевременно улесняват работата ни неимоверно много. А точно сега, с навлизането на изкуствения интелект в администрирането на нашата работа, нещата просто драстично се променят за наше улеснение. Нещо повече, изкуственият интелект се превръща в автономен правен помощник, който може да покрие огромна част от нещата, които предоставяме на обществото. Така че спокойно мога да заявя, че най-големият правен помощник на нашето общество скоро ще бъде изкуственият интелект.


Pro bono работа: Променяме живота и правим разлика

В крайна сметка работата pro bono позволява на адвокатите да направят осезаема промяна в живота на хората и общностите. Като поемат делата pro bono, адвокатите имат силата да дадат глас на безгласните, да се борят за справедливост срещу всички трудности и да вдъхнат надежда на тези, които най-много се нуждаят от нея. Независимо дали представляват жертви на домашно насилие, бежанци, организации с нестопанска цел или лица с ограничени средства, работата pro bono дава възможност на адвокатите да допринесат за едно по-справедливо и равноправно общество. Ползите от работата pro bono надхвърлят финансовата печалба, като осигуряват на адвокатите чувство за цел, удовлетворение и възможност да оставят трайно въздействие върху живота на другите.

Според мен работата pro bono е не само важна, но и съществена за юридическата професия. Тя позволява на адвокатите да разнообразят опита си, да изградят професионални мрежи, да изпълнят ангажимента си да служат на обществото, да развиват правосъдието, да се справят с недостига на достъп до правосъдие и в крайна сметка да внесат положителна промяна в живота на хората и общностите. Включвайки работата pro bono в практиката си, адвокатите могат да повишат уменията си, да допринесат за по-справедливо общество и да намерят самореализация в юридическата си кариера.

В заключение, винаги съм смятал, че юристите и медиците са професионалисти, които трябва да имат изключително високи морални и етични стандарти!

Етичните норми са от решаващо значение за професионалната практика на юристите и доставчиците на здравни услуги. И двете професии са обвързани с етични кодекси, които ръководят взаимодействието им с клиенти и пациенти. Висшите етични принципи включват информирано съгласие, което включва предоставяне на клиентите на достатъчно информация за предложения начин на действие, рисковете и алтернативите. Адвокатите трябва да уважават и да се съобразяват с решенията на клиентите, докато здравните специалисти трябва да улесняват вземането на информирани решения от пациентите. Лекарите имат етичното задължение да помагат на пациентите да разберат наличните терапевтични алтернативи и да вземат информирани решения въз основа на техните предпочитания и най-добрите медицински практики. Зачитането на личния живот и запазването на поверителността са жизненоважни аспекти и в двете области и специалистите трябва да спазват строги насоки за защита на поверителната информация. Споделените етични стандарти между правните и здравните специалисти подчертават значението на обмислената, информативна и ориентирана към клиента/пациента комуникация. Придържането към тези етични принципи укрепва доверието, насърчава положителните резултати и дава приоритет на благосъстоянието на клиентите и пациентите. В крайна сметка всеки ден те държат в ръцете си човешки животи и съдби, които могат да спасят или разрушат.

Що се отнася до добрия адвокат, проява на неговия морал трябва да бъде правната помощ Pro Bono. В края на краищата, доброто здравеопазване е достъпно практически за всеки, почти навсякъде по света, нещо, което би трябвало да е така и с правото!

Пътят на Илиян Кузманов като борец за свобода е белязан от неуморната му отдаденост да защитава демократичните ценности и да се противопоставя на потисническите режими. От ранния си живот в България до образованието си в Канада и инициативите си в областта на социалното предприемачество в Лондон и България, Кузманов последователно се бори за социална промяна. Литературните му постижения и признание допълнително затвърждават позицията му на изтъкнат писател и защитник на свободата. Тъй като Кузманов продължава да допринася за промяната чрез своята активност, журналистика и социални инициативи, неговото влияние върху обществото несъмнено ще се запази. Той е истинско вдъхновение и лъч надежда за онези, които се борят за един по-добър и по-справедлив свят.

Източник: London’s Journal

Прегледана: 76400

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече