Вижте какви трябва да са кандидат-депутатите

0

Централната избирателна комисия прие решения за условията, на които кандидатите за народни представители трябва да отговарят, за да участват в изборите на 11 юли.

Право да бъде избиран за народен представител има всеки български гражданин, който отговаря на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България, а именно – да няма друго гражданство; да е навършил 21 години към изборния ден включително (11 юли 2021 г.); да не е поставен под запрещение; да не изтърпява наказание лишаване от свобода.

Кандидати за народни представители могат да издигат регистрирани в Централната избирателна комисия партии и коалиции, както и регистрирани в съответната районна избирателна комисия инициативни комитети за издигане на независими кандидати.

Партиите и коалициите не могат да регистрират като кандидати военнослужещи от въоръжените сили, служители в дипломатическата служба, служители от МВР, Държавна агенция „Разузнаване“, Националната служба за охрана и Държавната агенция „Технически операции“, държавни служители от Държавна агенция „Национална сигурност“, съдии, прокурори и следователи, както и други лица, на които със закон е забранено членство в политическа партия. Тези граждани може да участват в изборите като независими кандидати.

В днешното решение на ЦИК е записано още, че кандидатите за народни представители, издигнати от партии, коалиции и инициативни комитети се подреждат в кандидатски листи по многомандатни изборни райони. Коалициите участват в изборите с обща кандидатска листа във всеки отделен многомандатен изборен район.

Кандидатите на партиите и коалициите се вписват в регистъра на кандидатските листи на РИК и се регистрират с номерата, под които са подредени в кандидатската листа от предложилата ги партия или коалиция. Броят на кандидатите в една кандидатска листа на партия или коалиция не може да надхвърля удвоения брой мандати в изборния район.

Всеки независим кандидат образува самостоятелна кандидатска листа. Независим кандидат не може да бъде включван в кандидатска листа на партия или коалиция.Кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от една партия или коалиция най-много в два изборни района.

Независим кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един многомандатен изборен район. Когато независим кандидат за народен представител бъде регистриран в повече от един изборен район, действителна е първата по време регистрация.

В случай че кандидат за народен представител бъде регистриран от повече от една партия, коалиция или инициативен комитет, действителна е първата по време регистрация. Когато кандидат за народен представител бъде регистриран в повече от два изборни района, действителни са първите две по време регистрации.

Кандидатът не може да бъде наблюдател, застъпник, представител на партия, коалиция, инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор или придружител.

Регистрирането на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети се извършва в Районната избирателна комисия, която незабавно след назначаването си приема решение, с което определя срока за подаване на документи и го обявява на публично място и на интернет страницата си.

Крайният срок за подаване на документите за регистриране на кандидатските листи за народни представители е 17.00 ч. на 8 юни 2021 г. включително и не по-късно от 32 дни преди изборния ден, гласи решението на ЦИК.

Районната избирателна комисия извършва проверка при приемане на документите дали са изпълнени изискванията за регистрация на кандидатите за народни представители. При установяване на непълноти или несъответствия дава незабавно указания и срок за отстраняването им. В случай че непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени в определения срок, РИК отказва регистрация.

При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от кандидатска листа на партия или коалиция, партията или коалицията може не по-късно от 10 юни 2021 г. и 30 дни преди изборния ден да предложи за регистриране друг кандидат. Също до тази дата партията или коалицията може да предложи друг кандидат когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже.

Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 3 юли 2021 г. или 7 дни преди изборния ден.

Когато РИК установи, че независим кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели, регистрацията му се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет. Когато решението е взето от ЦИК, тя незабавно го изпраща на РИК, която незабавно го изпраща на инициативния комитет.

Решението на РИК може да се обжалва пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 ИК.Решенията на ЦИК може да се обжалват пред ВАС по реда на чл. 58 ИК.

От деня на регистрацията им до обявяване на резултатите от изборите регистрираните кандидати не могат да бъдат задържани или привличани като обвиняеми освен за извършено престъпление от общ характер и с разрешение на ЦИК, въз основа на мотивирано искане от главния прокурор. При заварено тежко престъпление разрешение за задържане не се иска, като в този случай незабавно се уведомява ЦИК.

Кандидат за народен представител, който е държавен или местен орган или заема служба в администрацията на държавен или местен орган, задължително ползва по свой избор платен годишен отпуск или неплатен служебен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите. Това изискване не се прилага за министър-председателя, заместник министър-председателите, министрите, народните представители, президента и вицепрезидента на републиката, като техните пълномощия продължават и след регистрацията им като кандидати.

Отпускът по т. 35 се зачита за трудов или служебен и осигурителен стаж. В случай на заличаване на регистрацията на кандидат, отпускът се прекъсва от деня на заличаването. Когато заличаването бъде отменено, се смята, че отпускът не е прекъсван.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Прегледана: 168103

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече