Онлайн платформата „План Z Вдигни очи!“ спасява жертвите на насилие

0

Приносът на неправителствения сектор в подкрепата на жертви на насилие е виден: преди 20 години те, тогава съвсем малко на брой, започват да предоставят социални услуги, които държавата няма. Сред тях е Клуб „Света София“ – част от семейството на най-влиятелната международна женска организация „Зонта Интернешънъл“, която пък е партньор на ООН с консултативен статут и участва в сесиите на различните структури с право на глас.

В България „Зонта“ допринася най-вече чрез съвместната си дейност с Международната организация по миграция за значителното намаляване на трафика на хора. През 1998 г. жертвите на трафик в страната са 10 000, а през 2017 г. – 508 по данни от Годишния отчет на Националната комисия за борба с трафика на хора.     

Съвсем наскоро българският клуб към „Зонта Интернешънъл“ „Света София“ в столицата реализира и своя проект 

Приносът на неправителствения сектор в подкрепата на жертви на насилие е виден: преди 20 години те, тогава съвсем малко на брой, започват да предоставят социални услуги, които държавата няма. Сред тях е Клуб „Света София“ – част от семейството на най-влиятелната международна женска организация „Зонта Интернешънъл“, която пък е партньор на ООН с консултативен статут и участва в сесиите на различните структури с право на глас.

В България „Зонта“ допринася най-вече чрез съвместната си дейност с Международната организация по миграция за значителното намаляване на трафика на хора. През 1998 г. жертвите на трафик в страната са 10 000, а през 2017 г. – 508 по данни от Годишния отчет на Националната комисия за борба с трафика на хора.     

Съвсем наскоро българският клуб към „Зонта Интернешънъл“ „Света София“ в столицата реализира и своя проект „План Z Вдигни очи!“ с финансова подкрепа от Столична община по проекта „Социални иновации“.

“План Z“ цели да откликне на нуждите на жените и всякакви други уязвими групи за психо-социална подкрепа, правна помощ, кариерно ориентиране, личностно развитие и икономическо овластяване за постигане на равнопоставеност. Проектът е изграден като онлайн платформа, за да може повече хора да имат лесен достъп до експертни съвети и персонални консултации със специалисти в защитени виртуални стаи.

Това е поводът „БАНКЕРЪ“ да се срещне с Мария Стефанова – основател на „Зонта“ в България през 1995 г. и член на международния борд на „Зонта Интернешънъл“, и с мениджъра на проекта – психоложката Елена Николова. 

Как функционира платформата „План Z“?

От една страна потребителят може да подаде анонимно сигнал, например за насилие срещу близък. Но за да има достъп до консултации и обучения, трябва да си направи регистрация в платформата. След това с него ще се свърже оператор, който установява какъв е случаят – насилие по полов признак, дискриминация, домашно насилие и т.н. 

Елена Николова

„До четири срещи преценяваме дали човекът иска да промени ситуацията си или само да ни използва за отдушник и безплатна психологическа и юридическа помощ. Тези срещи се правят във виртуални стаи на много високо ниво, които са защитени, тъй като при психологическа консултация не трябва да изтича информация“, разказва Елена Николова за методиката на работа с потърпевшите. 

След индивидуален анализ на всеки случай специалистите решават как да се продължи с помощта – с обучения или с психологическа, социологическа и юридическа подкрепа. 

Освен правна и психологическа подкрепа чрез платформата могат да се провеждат обучения с работодателски организации. Това е замислено като начин за справяне с икономическата зависимост, заради която много често жените са във връзки с насилие.

„Ако жената е в икономическа зависимост или има проблем на работното място, тя да може да си смени работата или да се преквалифицира с курсове, за да стане икономически по-независима. В случаите на домашно насилие много често жената е икономически зависима и затова трудно излиза от ситуацията“, допълни още Елена Николова.

Тъй като споменатият проект се опитва да обхване справянето с насилието във всичките му проявления, попитахме какви са пропуските при прилагането на механизмите за защита от насилието.

„В последните години Законодателството много се промени, но никога не е достатъчно, защото най-новият метод за насилие се проявява онлайн. Сега вече говорим за кибертормоз. И искаме дори киберпрестъпността да се докладва в единна платформа“, смята Мария Стефанова. 

Мария Стефанова

Освен това опитът на Мария Стефанова показва, че все още имаме пропуски в правозащитната система на жертвите на насилие.

Един такъв премиер е историята на жена от Беларус, която дълго е малтретирана от приятеля си българин. Избягала с няколко месечното си дете, жената търси и помощ и намира такава в клуба „Света София“. Мария урежда адвокати и ясла за бебето, но съдът не се произнася в полза на жертвата. 

„Бащата взе детето и сега вече година майката не го е виждала. Съдът приема неговия аргумент, че тя е избягала с техния син, но не и нейния за насилието, тъй като е чужденка и не може да представи доказателства за проявеното насилие като документ“, споделя тя за това несправедливо решение. 

На клик разстояние…

Още с началото на извънредното положение в България от 13 март случаите на домашно насилие зачестиха. То бе причина до месец май девет жени да загубят живота си. 

„Има много застрашени животи в момента, тъй като те се оказват по цял ден затворени със своите насилници, които обикновено започват и да пият. Затова все повече жени и деца имат нужда да са на един клик разстояние“, подчертава Елена Николова. 

Фрустрацията от пандемията ескалира под всякакви форми на насилие и може би за това губернаторът на „Зонта Интернешънъл“ за областта, която включва България, Македония, Румъния,Италия и Германия ще съдейства за разпространението на проекта „План Z“. До април ще започне превеждането му на основните езици, за да се включат другите клубове на женската организация по света с техните професионалисти.

А през това време, можем само да се надяваме повече хора да сигнализират за случаите на насилие и да се опълчат на тази тенденция…

 с финансова подкрепа от Столична община по проекта „Социални иновации“.

‘План Z“ цели да откликне на нуждите на жените и всякакви други уязвими групи за психо-социална подкрепа, правна помощ, кариерно ориентиране, личностно развитие и икономическо овластяване за постигане на равнопоставеност. Проектът е изграден като онлайн платформа, за да може повече хора да имат лесен достъп до експертни съвети и персонални консултации със специалисти в защитени виртуални стаи.

Това е поводът „БАНКЕРЪ“ да се срещне с Мария Стефанова – основател на „Зонта“ в България през 1995 г. и член на международния борд на „Зонта Интернешънъл“, и с мениджъра на проекта – психоложката Елена Николова. 

Как функционира платформата „План Z“?

От една страна потребителят може да подаде анонимно сигнал, например за насилие срещу близък. Но за да има достъп до консултации и обучения, трябва да си направи регистрация в платформата. След това с него ще се свърже оператор, който установява какъв е случаят – насилие по полов признак, дискриминация, домашно насилие и т.н. 

Елена Николова

„До четири срещи преценяваме дали човекът иска да промени ситуацията си или само да ни използва за отдушник и безплатна психологическа и юридическа помощ. Тези срещи се правят във виртуални стаи на много високо ниво, които са защитени, тъй като при психологическа консултация не трябва да изтича информация“, разказва Елена Николова за методиката на работа с потърпевшите. 

След индивидуален анализ на всеки случай специалистите решават как да се продължи с помощта – с обучения или с психологическа, социологическа и юридическа подкрепа. 

Освен правна и психологическа подкрепа чрез платформата могат да се провеждат обучения с работодателски организации. Това е замислено като начин за справяне с икономическата зависимост, заради която много често жените са във връзки с насилие.

„Ако жената е в икономическа зависимост или има проблем на работното място, тя да може да си смени работата или да се преквалифицира с курсове, за да стане икономически по-независима. В случаите на домашно насилие много често жената е икономически зависима и затова трудно излиза от ситуацията“, допълни още Елена Николова.

Тъй като споменатият проект се опитва да обхване справянето с насилието във всичките му проявления, попитахме какви са пропуските при прилагането на механизмите за защита от насилието.

„В последните години Законодателството много се промени, но никога не е достатъчно, защото най-новият метод за насилие се проявява онлайн. Сега вече говорим за кибертормоз. И искаме дори киберпрестъпността да се докладва в единна платформа“, смята Мария Стефанова. 

Мария Стефанова

Освен това опитът на Мария Стефанова показва, че все още имаме пропуски в правозащитната система на жертвите на насилие.

Един такъв премиер е историята на жена от Беларус, която дълго е малтретирана от приятеля си българин. Избягала с няколко месечното си дете, жената търси и помощ и намира такава в клуба „Света София“. Мария урежда адвокати и ясла за бебето, но съдът не се произнася в полза на жертвата. 

„Бащата взе детето и сега вече година майката не го е виждала. Съдът приема неговия аргумент, че тя е избягала с техния син, но не и нейния за насилието, тъй като е чужденка и не може да представи доказателства за проявеното насилие като документ“, споделя тя за това несправедливо решение. 

На клик разстояние…

Още с началото на извънредното положение в България от 13 март случаите на домашно насилие зачестиха. То бе причина до месец май девет жени да загубят живота си. 

„Има много застрашени животи в момента, тъй като те се оказват по цял ден затворени със своите насилници, които обикновено започват и да пият. Затова все повече жени и деца имат нужда да са на един клик разстояние“, подчертава Елена Николова. 

Фрустрацията от пандемията ескалира под всякакви форми на насилие и може би за това губернаторът на „Зонта Интернешънъл“ за областта, която включва България, Македония, Румъния,Италия и Германия ще съдейства за разпространението на проекта „План Z“. До април ще започне превеждането му на основните езици, за да се включат другите клубове на женската организация по света с техните професионалисти.

А през това време, можем само да се надяваме повече хора да сигнализират за случаите на насилие и да се опълчат на тази тенденция…

Източник: „Банкеръ“

Прегледана: 54747

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече